Jeżeli plik przygotowali Państwo w programie Corel, przed wysłaniem go do drukarni proszę przekształcić na krzywe wszystkie fonty (tekst) i zapisać plik w postaci pozwalającej na otworzenie go w wersji programu nie wyższej niż 12.