Format pliku i rozdzielczość

Plik musi mieć rozdzielczość 300 dpi i być zapisany w skali kolorów CMYK. Przyjmujemy do druku formaty TIFF i PDF w jakości drukarskiej oraz pliki CDR. Jeżeli plik przygotowali Państwo w programie Corel, przed wysłaniem go do drukarni proszę przekształcić na krzywe wszystkie fonty (tekst) i zapisać plik w postaci pozwalajacej na otworzenie go w wersji programu nie wyższej niż 12.


Spady i znaki cięcia

Jeżeli dostarczony przez Państwa projekt jest przygotowany do spadu (tzn. tło projektu dochodzi do linii ciecia), należy przygotoważ projekt powiększony o 1 mm z każdej strony (np. wizytówka, która po przycięciu będzie miała 90x50 mm, w pliku ma mieć wymiar 92x52 mm). Minimalna odległość tekstu lub grafiki od każdej z krawedzi to 6 mm. Prosimy o dostarczanie plików bez znaczników linii cięcia i dokładne opisanie formatu netto i brutto (czyli formatu bez spadów oraz ze spadami).


Maksymalny format projektu

Drukujemy na formacie srA3 (320x450 mm), jednak maksymalny obszar zadruku to 305x430 mm.


Dostarczanie plików

Pliki można przesłać drogą mailową, umieścić na naszym ftp lub przynieść je bezposrednio do naszej drukarni. Dane do ftp udostepniamy na życzenie Klienta.


Przygotowanie plików Klienta do druku

Jeżeli dostarczone przez Panstwa pliki nie spełniają powyższych warunków, możemy na życzenie przygotoważ je do druku za dodatkową opłatą. Jeżeli mają Panstwo jakieś pytania, dotyczące przygotowania plików do druku, proszę napisać na adres print@tomatoe.pl. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, każdy Państwa plik sprawdzamy indywidualnie pod kątem przygotowania technicznego do druku i prac introligatorskich.


wizytówka 90x50 mm do spadu:

Poniżej prezentujemy przykładowy projekt wizytówki przygotowany do druku ze spadem oraz bez spadu. Wskazówki te odnoszą się również do innych formatów


bezpieczny obszar zadruku 80 x 40 mm

elementy takie jak: dane, logo itp. które znajdują się na wizytówce nie mogą wykraczać poza bezpieczny obszar zadruku. W przeciwnym wypadku moga znaleźć się niebezpiecznie blisko krawędzi cięcia.

format netto (po obcięciu) - 90 x 50 mm

finalny wymiar wizytówki

format brutto (ze spadem) - 92 x 52 mm

wymiar wizytówki po dodaniu spadów - do tego wymiaru muszą być dociagnięte elementy, które mają znaleźć się ostatecznie w formacie netto, np. tło lub elementy grafiki. Wizytówka drukowana jest w formacie brutto, a następnie przycinana do formatu netto - stśd potrzeba powiekszenia obszaru projektu.wizytówka 90x50 mm bez spadu:

bezpieczny obszar zadruku 80 x 40 mm

elementy takie jak: dane, logo itp., które znajdują się na wizytówce nie mogą wykraczać poza bezpieczny obszar zadruku. W przeciwnym wypadku mogą znaleźć się niebezpiecznie blisko krawędzi cięcia.

format netto (po obcieciu) - 90 x 50 mm

finalny wymiar wizytówki