Projekty tworzone w Illustrator lub InDesign prosimy zapisywać w formacie PDF.

zapisywanie pliku w jakości drukarskiej


jeśli zadruk dochodzi do krawędzi (do spadu) należy zastosować 1mm spad po każdej ze stron. W efekcie plik końcowy będzie powiększony o 2 mm na szerokość i 2 mm na wysokość. np. plik wizytówki drukowanej do spadu o standardowym wymiarze 90 x 50 mm będzie finalnie miał wymiar 92 x 52 mm.

W przypadku druku formatów innych niż A3, A4, A5, DL, wizytówka należy zastosować linie cięcia